BL 1: Hva er PLN, mitt PLN og hvordan bruke det?

Hva er PLN?

PLN er en forkortelse for personlig læringsnettverk og er et begrep som hører hjemme i konnektivismen. Konnektivismen er ikke en ren læringsteori, men mer en teori om utdanning, iflg Glen Cochrane. Prinsippene for teorien kommer fra George Siemens artikkel «Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age». I konnektivismen står individet i sentrum av et nettverk og knytter kontakt med andre personer og ressurser i nettverket; såkalte noder. Det er summen av disse nodene som tilsammen fremstår som vårt personlige læringsnettverk. I konnektivismen er det ikke bare det du vet som avgjør hvor kunnskapsrik du er, men også det du har mulighet til å finne ut gjennom nettverket ditt. (Krokan, 2012)

nettverk

Det vil si at dersom du har et stort og kvalitativt godt personlig læringsnettverk, hvor du er knyttet til andre fagfolk, aktuelle nettsteder og andre digitale ressurser, har du potensielt større kunnskap enn en person med et mer begrenset, og kanskje også kvalitativt dårligere, læringsnettverk.

Men man skal være reflektert rundt hvilke ressurser man velger å inkludere i sitt PLN.
Dersom man utvider ukritisk kan man til slutt få problemer med å finne relevant informasjon da den drukner i «støy» fra irrelevante noder. Iflg artikkelen «Bygge et personlig læringsnettverk» av Arne Jansen, er det tre mål med et digitalt personlig læringsnettverk. Det første er at du skal kunne vite hvem som har den kunnskapen du søker. Det andre er at du skal vite hvor du kan finne informasjonen du trenger og det tredje er at du skal kunne få ny informasjon som du ikke visste på forhånd at du trengte. (http://ndla.no/nb/node/107657?fag=102783)

Svend Andreas Horgen har vært prosjektleder for «PLN – personlig læringsnettverk», et prosjekt som hadde to konkrete resultater: en metodikk om PLN og et nettbasert fag om PLN. Her defineres PLN som «en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.» (http://plnprosjekt.wikispaces.com/PLN-metodikk-hva-er-pln)

Mitt PLN

Marianne Hagelia har et innlegg på bloggen sin under overskriften «Moderne Kollokvie – Personlig Læringsnettverk (PLN)» hvor hun har en drøfting rundt begrepet PLN.
Hun skriver blant annet at man kan ha flere typer PLN; et eget PLN for hvert enkelt tema eller emne man interesserer seg for. (https://dataskole.wordpress.com/2013/02/20/kollokvie-anno-2013-personlig-laeringsnettverk-pln/)

For min del vil dette si at jeg i hovedsak har to PLN; et med fokus på det jeg trenger i jobben min som pedagogisk leder i barnehagen og et med fokus på musikk, som er det jeg bruker fritiden min til. Altså kan man si at jeg grovt sett har et profesjonelt PLN og et privat PLN.

I mitt profesjonelle PLN er arbeidskollegaene mine et viktig element. I tillegg kommer nå HiVolda med lærere og medstudenter, aktuell litteratur, kontakter på facebook; både grupper og enkeltpersoner. Det finnes f.eks. en egen facebookgruppe for barnehageansatte i Utdanningsforbundet i min kommune og vi har en egen facebookside for de ansatte i barnehagen hvor vi kan dele relevante lenker og andre spennende ting vi har funnet. I tillegg kommer også kontakt med ansatte innen Barnevernet, PPT, det kommunale opplæringssenteret, helsestasjon, barnehabiliteringstjeneste osv.

Jeg kan gå på nett og lete etter spennende blogger eller ny forskning, men dette blir mye lettere dersom jeg har noen i mitt PLN som deler og legger ut når de finner ny info.
Et studie som dette gir mye ny input og muligheter for å utvide de svake båndene i mitt PLN og gjør at jeg får et utbytte også utover det rent faglige.

I sosial nettverksteori skilles det mellom styrken på båndene som går imellom nodene i nettverket vårt; du har sterke bånd og svake bånd. Sterke bånd er de man har til nære venner og familie, imens de svake båndene er til bekjente.
I og med at de vi har sterke bånd til ofte har mange av de samme personene i sine nettverk som jeg har i mitt, er det de svake båndene som kan hjelpe meg å utvide nettverket mitt da de ofte har andre bekjente enn det jeg har. Dette kan jeg benytte meg av for å utvide mitt PLN ytterligere og for å skaffe meg mer informasjon. (Aalen, 2013)

Jeg har laget meg profil på LinkedIn og Twitter, men har ikke kommet i gang med å bruke disse. Jeg har innsett at dette er to steder det er lurt å være aktiv for å bedre mitt PLN. Dette er noe jeg må jobbe med for å komme skikkelig inn i og for å maksimere det mulige utbyttet. Hvis jeg leter vil jeg nok også finne forum hvor det diskuteres pedagogikk og barnehage og hvor jeg ved å være aktiv kan utvide mitt PLN enda mer.

I mitt private PLN er jeg aktiv på flere områder og møter ofte nye folk eller blir gjort oppmerksom på nye ting som kan være interessant for meg. I og med at jeg oftere treffer nye folk i forbindelse med fritidsaktiviteter enn i forbindelse med jobb er det også lettere å utvide mitt PLN på dette området.

Hvordan bruke det?

I og med at jeg jobber i barnehage og ikke skole, er det barnehagebarna jeg vil fokusere på her. Men kan barnehagebarn ha egne PLN?

Image result for children using computers
Ja, til en viss grad vil jeg si, men ikke i samme omfang som en skoleelev kan. Barnehagebarna trenger blant annet mer hjelp av den voksne til å veilede og styre ifh til hvilke mål man jobber imot og hvordan de skal nås. Man må jobbe ut ifra barnas forutsetninger og reelle muligheter.
Barna i barnehagen har også en del noder i sitt personlige læringsnettverk.
De har mor, far og kanskje søsken, samt annen familie, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagen. De kan se på YouTube eller google ting de lurer på sammen med en voksen. De kan lage youtube videoer selv eller spille spill med andre barn over internett. De kan bruke NRK appen til å lete frem programmer de synes er spennende, som Kosinus, Villmarksbarna eller Ikke gjør dette hjemme. Ved å gjøre disse tingene sammen med dem og samtidig utfordre dem til å prøve seg frem selv, vil vi være med på å heve den digitale kompetansen, i tillegg til språklig og sosial kompetanse, som alle tre er viktige områder når barna skal over i skolen.

Barnehagen har en viktig jobb i å redusere i størst mulig grad de skillene som fort kan oppstå mellom barn fra ressurssterke hjem og de fra mer ressurssvake.
Jo bedre jobben som gjøres i barnehagen er, jo mindre vil dette skillet være.

Kilder:

Aalen, Ida (2013) En kort bok om sosiale medier, Fagbokforlaget

Krokan, Arne (2012) Smart Læring, Fagbokforlaget

Moderne Kollokvie – Personlig Læringsnettverk (PLN) https://dataskole.wordpress.com/2013/02/20/kollokvie-anno-2013-personlig-laeringsnettverk-pln/  (Lest 14.09.16)

NDLA Bygge et personlig læringsnettverk
http://ndla.no/nb/node/107657?fag=102783 (Lest 14.09.16)

PLN – prosjektblogg
http://plnprosjekt.blogspot.no/ (Lest 14.09.16)

 

Reklamer

2 thoughts on “BL 1: Hva er PLN, mitt PLN og hvordan bruke det?

 1. Hei Kjersti

  Jeg synes du presenterer fint hva et PLN er og hva det er for deg. Du beskriver fordelene ved å ha et litt kritisk blikk på hvem man inkluderer i sitt PLN, jeg synes det er flott at du trekker frem at det ofte er gjennom de bekjente man finner nye relasjoner og får utvidet ditt PLN.

  Flott at du relaterer innlegget ditt til din jobbhverdag. Jeg jobber også i barnehage så synes det er spennende at du stiller spørsmålet om barnehagebarn kan ha et eget PLN, jeg er enig med deg at de kan ha det til en viss grad. Om man også tenker på PLN litt vidt, at det kan omfatte også kommunikasjon ansikt til ansikt så bruker de det nok mer. Barna oppfatter tidlig hvem de kan spørre om hva i forhold til flere ting for eksempel på sin avdeling. Noe kan kanskje gå i at en voksen sier oftere ja, men jeg tror også de har oversikt over at «Ole er god på insekter», «Kari er god til å synge» osv.

  PS: Sjekk ut hvordan du refererer til kilder i løpende tekst, her er en link du kan sjekke: http://www.hivolda.no/hivolda/biblioteket/skrive-og-referere-/apa-eksempelsamling

  Lykke til videre med eksamen!🙂

  Liker

 2. Flott bloggpost om PLN, du får tydeleg fram at du har forståing for kva eit privat læringsnettverk er og fordelane med det. Samt påpeiker du at ein fort kan «drukne» i eit stort PLN, og det er vel her gode kuratortenester og IFTTT kjem inn😉

  Spennande å lese om korleis de tenker, og arbeider med PLN i barnehagen, og at de allereie her ser at ein kan vere med å redusere forskjellane i heimar med ulike ressursar. I skulen blir desse forskjellane ofte veldig synleg, også her er det vårt ansvar å utjamne forskjellane så godt vi kan.

  Ville sjekka opp i kjeldelista og henvising i sjølve teksten, og endra linkane til forfattarnamn og årstal t.d. som vil gi ein ryddigare og meir oversiktleg tekst.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s